Over KILO

KILO staat voor Kwaliteit In Laboratorium Onderwijs. Een stichting van enthousiaste docenten uit het Laboratoriumonderwijs zowel uit het MBO als uit het HBO aangevuld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beroepsorganisaties organiseren jaarlijks het zgn. “(K)ILO-scholenproject" en een afsluitend symposium voor de studenten.

Het “(K)ILO-scholenproject" is een verzameling laboratorium-evaluerende interlaboratoriumonderzoeken (‘Proficiency tests’) voor studenten aan het MBO en HBO. In de dagelijkse praktijk van moderne laboratoria vervullen zulke interlaboratoriumonderzoeken (ILO’s) een belangrijke rol bij de kwaliteitsborging en -verbetering van analyseresulaten. Deelname, gevolgd door – indien nodig – corrigerende maatregelen, leidt tot verhoging van de onderlinge vergelijkbaarheid van analyseresultaten en bevordert daarmee de wederzijdse acceptatie van die resultaten. Nationaal en internationaal wordt deelname aan dit type derdelijnscontrole dan ook sterk aanbevolen en is soms zelf verplicht gesteld.

KILO werkt voor de organisatie van de ILO’s samen met instanties die dat op regelmatige en professionele basis voor professionele laboratoria doen. Zij doen dat op dezelfde wijze als bij de reguliere onderzoeken voor professionele labs. Hun bijdrage is geheel vrijwillig en onbetaald. Elk jaar worden onder auspicien van de stichting binnen het “(K)ILO Scholenproject" een aantal verschillende interlaboratoriumonderzoeken aangeboden. Deelname aan het (K)ILO-scholenproject is vrijwillig maar helaas niet kostenloos. Door bijdragen van verschillende partijen zijn de deelnamekosten beperkt.