In dit onderzoek wordt gevraagd om anionen te analyseren. Welke techniek zet je hiervoor in? Wordt het Ion chromatografie, een ion selectieve elektrode of toch een titratie? Dit is helemaal afhankelijk van de opdracht. De precieze opdracht kan per jaar verschillen en wordt met de samples verzonden. Je analyseert het gevraagde en rapporteert dit naar stichting kilo in een helder en overzichtelijk meetrapport. Zie hiervoor het tabblad resultaten van deze site.

Opdracht 2022-2023

KILO_Metrohm_Opdracht