Het klinisch farmaceutisch onderzoek is een samenwerking tussen het UMCG en stichting Kilo. Voor de therapeutic drug monitoring (TDM) worden lichaamsvreemde stoffen in bloed (Bloedspiegel) bepaald. TDM is belangrijk om de juiste dosering voor bepaalde medicijnen vast te stellen. De opdracht wordt samen met het sample verzonden. De analyses kunnen met een HPLC met UV detectie bepaald worden. Het eluens, kolom, interne standaard en voorbehandeling bepaal je helemaal zelf. De resultaten rapporteer je in een overzichtelijk meetrapport aan stichting Kilo. De deadlines hiervoor zijn gecommuniceerd via e-mail aan de deelnemende scholen.

Opdracht 2023