Voor het klinisch chemisch onderzoek wordt serum opgestuurd. Dit ringonderzoek wordt verzorgd door Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek. Het monster is is houdbaar bij -80 graden Celsius. Indien er geen mogelijkheid is tot invriezen dient het monster binnen 24 uur na ontvangst geanalyseerd te worden. De resultaten worden direct aan het SKML gerapporteerd. Wel moet er een volledig meetrapport naar stichting Kilo gestuurd worden. De deadlines zijn via e-mail aan de deelnemende scholen verzonden.