Martijn Heuven

Projectcoördinator

mheuven@stichtingkilo.nl

Jeroen Duijfjes

Penningmeester

jduijfjes@stichtingkilo.nl

Karin Heutinck

Secretaris

Kheutinck@stichtingkilo.nl

Freerk Dousma

Voorzitter

fdousma@stichtingkilo.nl

Renella Herder

Algemeen lid werkgroep

rherder@stichtingkilo.nl

Peter Kootstra

Algemeen lid werkgroep

pkootstra@stichtingkilo.nlc