Martijn Heuven

Projectcoördinator

mheuven@stichtingkilo.nl

Jeroen Duijfjes

Penningmeester

jduijfjes@stichtingkilo.nl

Karin Heutinck

Secretaris

kheutinck@stichtingkilo.nl

Freerk Dousma

Voorzitter

fdousma@stichtingkilo.nl