Voor het klinisch chemisch onderzoek wordt serum opgestuurd. Dit ringonderzoek wordt verzorgd door Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek. Het monster is is houdbaar bij -80 graden Celsius. Indien er geen mogelijkheid is tot invriezen dient het monster binnen 24 uur na ontvangst geanalyseerd te worden. Uiteraard gekoeld bewaren. De onderzoeksaanvraag is Glucose, LDH en Ureum. Uiterlijk 30 April 2019 moeten de resultaten gerapporteerd worden op www.skml.nl