Microbiologisch monster verzonden!

Afgelopen week is het microbiologisch monster verzonden. Om het onderzoek voor elke school zoveel mogelijk gelijk te houden is er besloten om af te wijken van het oorspronkelijke idee om gehakt in te sturen. Het totaal kiemgetal moet wel worden bepaald maar het uiteindelijke resultaat hiervan zal niet meegenomen worden in de beoordeling. De aanpak van het de bepaling van het totaal kiemgetal wel.