Microbiologisch monster verzonden!

Afgelopen week is het microbiologisch monster verzonden. Om het onderzoek voor elke school zoveel mogelijk gelijk te houden is er besloten om af te wijken van het oorspronkelijke idee om gehakt in te sturen. Het totaal kiemgetal moet wel worden bepaald maar het uiteindelijke resultaat hiervan zal niet meegenomen worden in de beoordeling. De aanpak van het de bepaling van het totaal kiemgetal wel.

Microbiologisch monster gereed voor verzending!

De pilot van dit jaar en voor het eerst in de historie van KILO wordt er nu een microbiologisch monster verzonden. Dit onderzoek bestaat uit het identificeren van bepaalde bacteriën en het bepalen van een kiemgetal. Dit onderzoek wordt op basis van de uitvoering beoordeeld en op het resultaat van de identificatie. Welke kwaliteitscontroles heb je ingezet om je uiteindelijke conclusie te kunnen onderbouwen? We wensen jullie veel succes.

KILO verplaatst van Nijkerk naar Ede

Jarenlang hebben we met veel plezier gebruik gemaakt van de Schakel in Nijkerk om ons symposium te organiseren. Helaas nemen we op basis van de inschrijvingen van dit jaar afscheid van deze prachtlocatie! Ons symposium wordt nu gehouden in 50/50 Hotel en Congrescentrum Belmont te Ede. Vanaf het station Ede-Wageningen wordt het busvervoer geregeld. KILO zet bussen in!